Utvecklingsdag

Fortbildningskurs för dig som redan har någon taktil utbildning

Denna dag är till för dig som redan utbildat dig en gång och kommer för en uppfräschning av kunskaperna. Du kanske vill förnya dina teoretiska kunskaper eller passa på att fråga något speciellt du har upplevt under dina behandlingar. Här får du veta senaste forskningen och träffa kollegor med olika erfarenheter. Vi ger varandra en helkropp taktil och uppdaterar våra kunskaper.

Kursens längd
1-2 dagar

Krav på bakgrund
Taktil behandling, beröringspedagog eller annan taktil utbildning.