Taktil behandling

Taktil behandling följer ett strukturerat system på huden, vårt första och största sinnesorgan. Behandlingen bygger på lång och bred erfarenhet och systemet anpassas efter klientens mål, syfte och förutsättningar.

Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och funktionshinder och den taktila behandlingen är ett utmärkt redskap för dig som arbetar med patienter inom de områdena. Taktil behandling har anpassats för barn och vuxna med t.ex. rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor, demens mm och är ett viktigt stöd inom den palliativa vården.

Taktil behandling används av många yrkesgrupper inom hälsa, idrott, vård/omsorg och är en behandling – sinnesträning för alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalité. För personer med högt stresspåslag, utmattningsdepression eller vissa människor med funktionshinder är det viktigt att taktil ges exakt lika varje gång. För andra kan det vara bra med att anpassa behandlingen exv med extra strykningar över ett smärtande område.

En taktil behandling följer ett bestämt schema för att så tydligt som möjligt ”berätta” för hjärnan hur kroppen ser ut. Alla markeringar har en uppgift och när vi ger taktil är det därför viktigt att hela tiden vara medveten om vårt ansvar att markera alla rörelser rätt, t ex markera mittlinjer, längden och bredden. En taktil behandling kan även definieras som sinnesträning.

 

Vår taktila utbildning

Kursupplägg

Utbildningen i Taktil behandling är en deltidsutbildning med distansstudier under en termin med 6 kursdagar. Dessa kursdagar sker under 3 enskilda träffar med 3 + 2 + 1 kursdagar. Den är dels tänkt som den första delen men är också anpassad för dig som har annan vård- eller terapeututbildning och bara vill komplettera med den taktila behandlingen. Du får, efter ett godkänt taktilt praktiskt prov, ett kursintyg på att du kan den taktila behandlingen.

Grundläggande kursmål

– Grundläggande humanbiologi, hur kroppen fungerar
– Taktila behandlingens struktur
– Beröringens kvalitet med dina händer
– Hur anpassas taktila insatser till olika målgrupper
– Dokumentation av taktila insatser
– Bemötande, etik och terapeutens roll
– Praktiskt; beröringens struktur och din arbetsställning

Projektperioden består av en praktisk del och en teoretisk del där du genom att arbeta med friska personer i din närhet, som familjemedlemmar, vänner och kollegor, övar in rörelsernas struktur. Du arbetar även med att sammanställa de teoretiska avsnitten från utbildningen genom instuderingsfrågor. Du både ger och tar emot taktil helkroppsbehandling och dokumenterar behandlingarna.

Obligatorisk kurslitteratur

• Taktil behandling, en praktisk handledning,  Anita Lindgren, MKF 2016
• Lugn och beröring, oxytocinets läkande verkan på kroppen, Kerstin Uvnäs Moberg, Natur o Kultur 2000, ISBN 9789127075054
• Medicinsk Etik, PC Jersild

Kursinnehåll

Del 1 – Träff 1, 3 kursdagar:

 • Taktil behandling/terapi
 • Humanbiologi, hud, nervsystem
 • Oljor, redskap, bänk mm
 • Journaler, dokumentation, gruppdiskussion
 • Taktil behandling, framsida kropp

Träff 2, 2 kursdagar:

 • Beröringskänslighet
 • Humanbiologi: Oxytocinsystemet och Primära reflexer
 • Etik, gruppdiskussion/återkoppling
 • Taktil behandling: baksida av kroppen (huvud, nacke, rygg, bakben, avslut)

Träff 3, 1 kursdag:

 • Handledning vid helkropps behandling och arbetsställning
 • Taktil behandling: helkropp
 • Genomgång inlämningsuppgifter
 • Taktil behandling – praktiskt prov

Behörighet och förkunskapskrav

Vårdutbildning eller annan som bedöms likvärdig. Med likvärdig kan vara personal från förskola, skola eller massageterapeut. Kan även vara du med annan erfarenhet exv som anhörig till person med behov av extra omsorg och omvårdnad.

Närvaro

Då utbildningen till stor del sker som egenstudier, praktik och projekt, styr du din egen studietakt. Du kommer hela tiden att redovisa ditt arbete i vårt nätverktyg där vissa delar kan ske som obligatorisk närvaro i diskussioner och liknande. När det gäller träffar gäller obligatorisk närvaro. Eventuell godtagbar frånvaro tas igen vid annat tillfälle.

Kontakta mig om Kursdatum och pris!