Taktil behandling

Taktil behandling följer ett strukturerat system på huden, vårt första och största sinnesorgan. Behandlingen bygger på lång och bred erfarenhet och systemet anpassas efter klientens mål, syfte och förutsättningar.

Behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och funktionshinder och taktil är ett utmärkt redskap för dig som arbetar med personer inom de områdena. Taktil behandling/sinnesträning har anpassats för barn och vuxna med t.ex. rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller autism samt förvärvade hjärnskador efter olyckor, demens mm och är ett viktigt stöd inom den palliativa vården.

Taktil behandling används av många yrkesgrupper inom hälsa, idrott, vård/omsorg och är en behandling – sinnesträning för alla som önskar avkoppling och en ökad livskvalité. För personer med högt stresspåslag, utmattningsdepression eller vissa personer med funktionshinder är det viktigt att taktil ges exakt lika varje gång. För andra kan det vara bra med att anpassa behandlingen över ett smärtande område.

En taktil behandling följer ett bestämt schema för att så tydligt som möjligt ”berätta” för hjärnan hur kroppen ser ut. Alla markeringar har en uppgift och när vi ger taktil är det därför viktigt att hela tiden vara medveten om vårt ansvar att markera alla rörelser rätt, t ex markera mittlinjer, längden och bredden. En taktil behandling kan även definieras som sinnesträning.