Utbildning i Taktil behandling, 4-dagar

Upplägg:

Utbildningen i Taktil behandling är en deltidsutbildning med distansstudier under en termin med 4 dagar. Dessa dagar sker under 4 enskilda träffar. Den är anpassad för dig som är t.ex. massörer, fysioterapeuter, sjuksköterskor eller annan terapeututbildning och bara vill komplettera med den Taktila behandlingen. Du får, efter ett godkänt taktilt praktiskt prov, ett kursintyg på att du kan den Taktila behandlingen.

Då utbildningen till stor del sker som egenstudier, praktik och projekt, styr du din egen studietakt. Du kommer hela tiden att redovisa ditt arbete i vårt nätverktyg där vissa delar kan ske som obligatorisk närvaro i diskussioner och liknande.

(Startar hösten 2019)

————————————————————————————————————————————-

Grundläggande mål:

– Grundläggande humanbiologi, hur kroppen fungerar
– Taktila behandlingens struktur
– Beröringens kvalitet med dina händer
– Hur anpassas taktila insatser till olika målgrupper
– Dokumentation av taktila insatser
– Bemötande, etik och terapeutens roll
– Praktiskt; beröringens struktur och din arbetsställning

Projektperioden består av en praktisk del och en teoretisk del där du genom att arbeta med friska personer i din närhet, som familjemedlemmar, vänner och kollegor, övar in rörelsernas struktur. Du arbetar även med att sammanställa de teoretiska avsnitten från utbildningen genom instuderingsfrågor. Du både ger och tar emot taktil helkroppsbehandling och dokumenterar behandlingarna.

Obligatorisk kurslitteratur

• Taktil behandling, en praktisk handledning,  Anita Lindgren, MKF 2016
• Lugn och beröring, oxytocinets läkande verkan på kroppen, Kerstin Uvnäs Moberg, Natur o Kultur 2000, ISBN 9789127075054
• Medicinsk Etik, PC Jersild

Närvaro

När det gäller träffarna är det obligatorisk närvaro.

Kontakta mig om Kursdatum och pris!