Föreläsningar

Inspirationsföreläsning om taktil!

För en arbetsgrupp eller en större grupp anställda inom vård- och omsorg, exempelvis demensboende, gruppboende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, assistansbolag, äldreboende, behandlingshem, psykiatrin, företagshälsovård, m.m.

Föreläsningarna tar 4-6 timmar alt. enligt önskemål 1-3 dagar och innehåller en del teori, samt prova-på Taktil behandling. Varje deltagare får ett material att ta med hem till sin arbetsplats. Datum, tid och plats enligt överenskommelse.

Föreläsningar på mellan 4 och 6 timmar med följande inriktningar:

  • Introduktion till Taktil behandling – kraften i beröring

Jag har även en föreläsning på två – tre dagar, ”Beröring och bemötande i vården”

  • .Att integrera strukturerad Beröring som omvårdnadsinsats inom vården.

Ta kontakt för att få mer information om innehållet i föreläsningarna.

Det går även att anpassa innehållet efter verksamhetens behov.

För att boka en föreläsning kontakta Marita på tfn 0731- 58 07 11 eller via e-post info@forevertaktil.se