Utbildning 8-dagars Taktil behandling

Vår utbildning på 8 dagar

Utbildning för Dig som arbetar med barn eller vuxna med funktionsnedsättningar eller som av andra orsaker vill använda taktila behandlingar i ditt nuvarande arbete. Du kanske arbetar som t.ex. massör, undersköterska, vårdbiträde eller assistent. Ditt arbete kan handla om rörelsehinder, kognitiva funktionsnedsättningar och/eller autism, personer som fått hjärnskador efter exempelvis olyckor, personer som har haft en stroke, personer med demens, eller personer med utmattningssyndrom. Taktila behandlingar kan vara mycket gynnsamma vid smärttillstånd, postoperativa tillstånd eller att du önskar arbeta med taktila behandlingar som friskvård. Taktil behandling är en sinnesträning och en omsorgspedagogisk metod för beröring av kroppens första och största organ och sinnesorgan – HUDEN.

Utbildningen denna termin är åtta dagar lång och delas upp enligt följande:

 • 2dgr+2dgr+2dgr+2dgr. Start under hösten 2018, datum se länk nedan.

Utbildningens innehåller allt du behöver för att kunna ge och förstå en helkropps taktil behandling. Du får ett metodhäfte och olja att öva med. Vi går noggrant igenom metoden och teorin bakom, samt naturligtvis ergonomi för att din kropp ska hålla länge.

Utbildningens innehåll:

Träff 1,  2 dagar:

 • Taktil behandling
 • Humanbiologi, hud, nervsystem
 • Taktil behandling, framsida kropp

Träff 2,  2 dagar:

 • Beröringskänslighet
 • Humanbiologi: Oxytocinsystemet och Primära reflexer
 • Taktil behandling: baksida av kroppen (huvud, nacke, rygg, bakben, avslut)

Träff 3,  2 dagar:

 • Handledning vid helkropps behandling och arbetsställning
 • Taktil behandling: helkropp
 • Taktil behandling – praktiskt prov
 • Etik, gruppdiskussion/återkoppling

Träff 4,  2 dagar:

 • Handledning vid helkropps behandling och arbetsställning
 • Oljor, redskap
 • marknadsföring
 • uppföljning/återkoppling av teoretisk uppgift
 • Utdelning av Intyg

Behörighet och förkunskapskrav

Vårdutbildning eller annan som bedöms likvärdig. Med likvärdig kan vara personal från förskola eller skola.
Kan även vara du med annan erfarenhet så som anhörig till person med behov av extra omsorg och omvårdnad.

Grundläggande kursmål

– Grundläggande humanbiologi, hur kroppen fungerar
– Taktila behandlingens struktur
– Beröringens kvalitet med dina händer
– Hur anpassas taktila insatser till olika målgrupper
– Dokumentation av taktila insatser
– Bemötande, etik och terapeutens roll
– Praktiskt; beröringens struktur och din arbetsställning

Projektperioden består av en praktisk del och en teoretisk del där du genom att arbeta med friska personer i din närhet, som familjemedlemmar, vänner och kollegor, övar in rörelsernas struktur. Du arbetar även med att sammanställa de teoretiska avsnitten från utbildningen genom instuderingsfrågor. Du både ger och tar emot taktil helkroppsbehandling och dokumenterar behandlingarna.

Obligatorisk kurslitteratur

• Taktil behandling, en praktisk handledning,  Anita Lindgren, MKF 2016
• Lugn och beröring, oxytocinets läkande verkan på kroppen, Kerstin Uvnäs Moberg, Natur o Kultur 2000, ISBN 9789127075054
• Medicinsk Etik, PC Jersild

Närvaro

När det gäller träffarna är det obligatorisk närvaro.

Du får ett intyg som innebär att Du är behörig att beröra och kan arbeta inom ditt yrkesområde.

Kontakta mig om Kursdatum och pris!