Inspirationsföreläsning om Taktil!

För en arbetsgrupp eller en större grupp anställda inom vård- och omsorg, exempelvis demensboende, gruppboende för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, assistansbolag, äldreboende, behandlingshem, psykiatrin, företagshälsovård, m.m.

Föreläsningarna tar mellan 4 – 6 timmar och innehåller en del teori, samt prova-på taktil. Varje deltagare får ett material att ta med hem till sin arbetsplats. Datum, tid och plats enligt överenskommelse.

 

Utbildning i Taktil behandling

Utbildning för Dig som arbetar med barn eller vuxna med funktionsnedsättningar eller som av andra orsaker vill använda taktila behandlingar i ditt nuvarande arbete. Du kanske arbetar som t.ex. massör, undersköterska, vårdbiträde eller assistent. Ditt arbete kan handla om rörelsehinder, kognitiva funktionsnedsättningar och/eller autism, personer som fått hjärnskador efter exempelvis olyckor, personer som har haft en stroke, personer med demens, eller personer med utmattningssyndrom. Taktila behandlingar kan vara mycket gynnsamma vid smärttillstånd, postoperativa tillstånd eller att du önskar arbeta med Taktila behandlingar som friskvård. Taktil behandling är en sinnesträning och en omsorgspedagogisk metod för beröring av kroppens första och största organ och sinnesorgan – HUDEN.

För att boka en föreläsning  eller utbildning kontakta Marita 0731- 58 07 11 eller via e-post info@forevertaktil.se